Дээд боловсролын шинэчлэлийн төсөл

Төслийн нэр

Дээд боловсролын шинэчлэлийн төсөл

Төслийн дугаар

MON-2766

Төслийн Хэрэгжүүлэгч байгуулга

Боловсрол, Соёл, Шинжлэх Ухааны Яам

Санхүүжүүлэгч байгууллага

Азийн хөгжлийн банк

Нийт төсөвт өртөг

АХБ - аас

20.0
сая ам доллар

МУ Засгийн газраас

2,2
сая ам доллар
Төсөл хэрэгжих хугацаа

2012 оны 1 дүгээр сарын 10-ээс 2019 оны 12 дугаар сарын 31

Төслийн зорилго

Дээд боловсролын шинэчлэлийн хүрээнд чанартай, сайн менежмент бүхий тэгш хүртээмжтэй дээд боловсролын тогтолцоог Монгол улсад бий болгох, хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлтэд мэдрэмжтэй, дэлхийд өрсөлдөх чадвартай Монголын ДБСБ-ийн төгсөгчдийн тоог нэмэгдүүлэхийг Дээд боловсролын шинэчлэлийн төсөл зорьж байна. 

Төслийн үр дүн

Дээд боловсролын сургалтын хөтөлбөрийн чанар, нийцэмж сайжирна.

Дээд боловсролын засаглал, удирдлага, санхүүжилтийн үр өгөөж нэмэгдэнэ.

Дээд боловсролын тэгш, хүртээмжтэй байдал дээшилнэ.

Төсөл хэрэгжүүлэгч нэгж

ТӨСЛИЙН ЗАХИРАЛ, БСШУСЯ-НЫ ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ГАЗРЫН ДАРГА
О.ХУЯГЦОГТ
ТӨСЛИЙН ЗОХИЦУУЛАГЧ
Б.Мөнхзул
Сургалт, судалгааны мэргэжилтэн
Ц.Алтантуяа
Нийгмийн /жендэр/ хөгжлийн мэргэжилтэн
Ч.Хас-Эрдэнэ
Дээд боловсролын мэргэжилтэн
Н.Батчимэг
Санхүүгийн ажилтан
Р.Баярмаа
Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний зөвлөх
Р.Хишгээ
Худалдан авах ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн
Ж.Жижгээ
Туслах ажилтан
Ц.Мөнхдэлгэр
Жолооч
Б.Наранбаатар